Web-ohjelmointi

Tehtäviä

Jatkoa edelliskerran tehtäviin 7-8:

1. Muuta edellisen sivun kirjautuminen.php toimintaa siten, että sivulla näytetään käyttäjän edelliseen lomakkeeseen syöttämät tunnus ja salasana. Käytä apuna PHP:n $_GET-muuttujaa. Testaa sivujen toimivuus. Tarkista erityisesti että ääkköset toimivat ja korjaa tilanne tarvittaessa sopivalla META-tagilla.

2. Muuta sivun kirjautuminen.php toimintaa siten, että sivulla tutkitaan onko käyttäjän syöttämä käyttäjätunnus "Bill" ja salasana "Gates". Mikäli näin on näytetään teksti "Sisäänkirjautuminen onnistui". Muutoin näytetään teksti "Sisäänkirjautuminen epäonnistui". Testaa uuden version toimivuus.

3. Toteuta seuraavanlainen sivu nimimerkki.php.

Sivulla on lomake, johon käyttäjä voi syöttää nimimerkkinsä. Lomake lähetetään submit-painikkeesta sivulle nimimerkki.php, eli sivulle itselleen.

Lomakkeen alla on toteutettu PHP:tä käyttäen nimimerkin tulostaminen näytölle tyyliin:
Nimimerkkisi on Zeus.

4. Lisää edelliseen sivuun seuraavanlainen toiminta:

Mikäli nimimerkki on "Zeus", näytetään sivun lopussa valitsemasi kuva1.
Mikäli nimimerkki on "Xenon", näytetään sivun lopussa valitsemasi kuva2.

5. Muuta edellinen sivu sellaiseksi, että mikäli nimimerkki ei ole kumpikaan kahdesta edellätutkitusta, näytetään kuva joka ilmaisee nimimerkin puuttumisen järjestelmästä.

6. Tee kaksi PHP-sivua, joista ensimmäisessä tuodaan toisen sivun sisältö ensimmäisen sivun sisälle.