Web-ohjelmointi

Harjoituksia

1. Toteuta validi XHTML 1.0 transitional sivu, joka tuottaa näkyviin tekstin "Hello world!". Tarkista sivun validius W3C:n validaattorilla.

2. Siirrä sivu näkyviin oman työasemasi Apache-palvelimelle ja avaa se sieltä selaimeen.

3. Kommentoi edellisen tehtävän html-osuus HTML-kommentein ja PHP-osuus PHP-kommentein ja testaa sivun toimivuus. Mitä kommentteja näet katsoessasi selaimesta työasemaltan Apachelta haetun sivun lähdekoodia?

4. Lisää edelliseen sivuun PHP-lause, jossa määritellään merkkijonomuuttuja kayttaja ja annetaan sille arvoksi nimesi. Lisää sivulle myös muuttujan sisältämän arvon tulostaminen sopivaa PHP-lauseketta käyttäen.

5. Toteuta PHP-sivu jossa määritellään muuttuja ika ja annetaan sille arvoksi ikä väliltä 0-50. Sivulla tutkitaan onko ika > 18. Jos on tulostetaan teksti "täysi-ikäinen", muutoin tulostetaan teksti "alaikäinen".

6. Tee PHP-sivu, jossa tulostetaan näytölle luvut 1 - 1000 kukin omalle rivilleen.

7. Tee XHTML-sivu joka sisältää syötekentät käyttäjätunnukselle ja salasanalle. Validoi sivu W3C-validaattorilla.

8. Lisää edellisen sivun lomakkeen (form) kohteeksi sivu kirjautuminen.php. Tarkoituksena on että käyttäjän ensimmäiselle sivulle syöttämät tiedot lähetetään sivulle krjautuminen.php, kun lomakkeen submit-painiketta painetaan. Luo kirjautuminen.php-sivu aluksi siten, että sivulla näytetään vain teksti "Käyttäjätunnuksen tarkistaminen". Testaa sivujen toimivuus.