Yhteyshenkilöt ja tarkistus

1) Tutki mitä tietoja yhteyshenkilöistä tarvitaan ja muokkaa Yhteyshenkilö-näkymä siten että vain kyseiset tiedot ovat käytettävissä.

2) Tarkista vaatimusmäärittelyä vasten, että liideistä ja asiakkaista näytetään kaikki vaaditut tiedot. Mikäli tietoja puuttuu, niin tee tarvittavat muutokset.

3) Selvitä miten Liidi saadaan muutettua asiakkaaksi VTigerissa.

4) Tutki miten Liidille saadaan kirjattua erikseen yrityksen puhelinnumero ja yhteyshenkilön puhelinnumero siten, että ne siirretään oikeisiin paikkoihin liidin muunnoksessa asiakkaaksi.