Taulun luonti, INSERT, DELETE, UPDATE

1.

Toteuta test-kantaan taulu nimeltä

mission_your_name

Taulussa on sarakkeet
- mission_id
- name
- score
- date
- completed (true / false)

Määritä taulun pääavaimeksi sarake mission_id.

2. Lisää tauluun kolme riviä id-arvoilla 1, 2 ja 3. Käytä lisäämiseen INSERT-lauseita.

3. Poista rivi, jonka mission_id arvo on 2.

4. Muuta rivin mission_id=3 mission_id-arvoksi 1.