Taulun suunnittelu

Suunnittele sceneesi liittyvä taulu, johon voidaan tallentaa haluttuja tietoja.

Muista että
- Taululla on kuvaava nimi.
- Taulu koostuu riveistä, joilla on useita tietoja (sarakkeet).
- Jokaisella sarakkeella on kuvaava nimi.
- Jokaisella sarakkeella on tietotyyppi, joka kertoo minkälaista tietoa 
sarake sisältää (teksti, kokonaisluku, päivämäärä,..).
- Jokaisella taululla pitää olla yleensä rivin yksilöivä tieto eli 
avaintieto.

Laadi taulusta aluksi suunnitelma tekstidokumenttiin.