CRM-ohjelmiston esittely

CRM-ohjelmistot / esitys

Valmista tutkintasi alla olevasta CRM-ohjelmistosta esitys joka sisältää seuraavat asiat.

1) Ohjelmiston asentaminen
- mitä tarvitsee asentaa
- oliko asennus helppo / vaikea, mitä ongelmia kohtasit
- mihin tilaan pääsit asennuksen kanssa
- mitä ongelmia jäi selvittämättä

2) Ohjelmiston tietosisältö
- mitä vaatimusmäärittelyssä olevia tietoja ohjelmistolla voidaan käsitellä
- esittele videotykillä mistä nämä tiedot löytyvät ohjelmiston käyttöliittymässä
- mille tiedoille et löytänyt käsittelymahdollisuuksia
- kirjaa tulokset excel-tiedostoon jonka palautat

3) Ohjelmiston ominaisuudet
- mitä vaatimusmäärittelyssä olevia ohjelmiston käyttöön liittyviä ominaisuuksia tutkimasi ohjelmisto tukee
- esittele ominaisuuksia
- mille ominaisuuksille et löytänyt tukea