Shellshock

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin Webistä.

1. Mikä on shellshock-haavoittuvuus?

2. Miten voit tutkia onko palvelimesi altis shellshock-haavoittuvuudelle?

3. Jos palvelimesi on altis shellshock-haavoittuvuudelle, niin mitä toimenpiteitä tarvitsee tehdä jotta haavoittuvuudesta pääsee eroon?

4. Millä protokollilla shellshock-hyökkäys voidaan toteuttaa?

5. Shellshock-haavoittuvuus julkistettiin noin 24.9. Etsi mitä hyökkäyksiä / shellshockia hyödyntäviä haittaohjelmia on tähän mennessä raportoitu.

6. Miten voidaan havaita onko palvelimelle tehty shellshock-hyökkäys vai voidaanko tätä havaita?

7. Tutki rikoslaista minkälaisen rangaistuksen saisit, jos hyödyntäisit shellshock-haavoittuvuutta tietomurtoon ja jäisit kiinni.

8. Millä tavoin QNAPin NAS on altis shellshock-haavoittuvuudelle?

9. Etsi vähintään kolme sulautettua (esimerkiksi internet of things -tyyppisiä) laitetta, jotka kärsivät shellshock-haavoittuvuudesta.