Työssäoppimispaikkarekisterin vaatimusmäärittely

Alla on alustava luettelo työssäoppimispaikkarekisterille asetettavista vaatimuksista. Vaatimusmäärittely määrää ohjelmistotuotannossa lähtökohdat ohjelmiston valinnalle / toteuttamiselle. Olisi suotavaa, että vaatimusmäärittely olisi mahdollisimman kattava, ennen kuin työssäoppimispaikkarekisteriksi valittavan ohjelmiston lopullinen valinta tehdään.

Tehtävänä on suunnitella mahdollisimman helppokäyttöinen kysely (lomake), jolla täydennetään ao luettelon vaatimuksia (ao lista sisältää ainoastaan kurssin opettajalle mieleen tulleet vaatimukset). Kyselyn liitteeksi tulee laittaa oheiset jo tiedossa olevat vaatimukset puhtaaksikirjoitettuina. Kysely lähetetään lopuksi yhteisesti opettajille sähköpostitse.

Koska tämä työvaihe on saatava tehtyä yhdessä ja mahdollisimman tehokkaasti, niin hyödynnetään ryhmätyötä. Saatte vapaat kädet tehdä työnjaon luokan kesken haluamallanne tavalla. Tärkeintä on, että vaatimusmäärittelystä saataisiin mahdollisimman kattava heti alkuvaiheessa.

Työssäoppimispaikkarekisteri

Vaatimusmäärittely

Pakolliset vaatimukset

 1. Järjestelmään on voitava kirjata työssäoppimispaikkoja (TOP) tarjoavia yrityksiä / yhteisöjä web-käyttöliittymän kautta.
 2. Jokaisesta TOP-paikasta on oltava mahdollista kirjata:
  • yrityksen / yhteisön nimi
  • osoite
  • puhelinnnumero
  • kotisivun osoite
  • yhteyshenkilön nimi
  • yhteyshenkiln puhelinnumero
  • yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • millaisia tehtäviä on tarjolla
  • mille koulutusohjelmille / TOP-jaksoille kyseinen paikka soveltuu
 3. Järjestelmään tulee olla ainakin kolmentasoisia tunnuksia: Ylläpitäjä-taso järjestelmän hallinnoimiseen, opettaja-taso työssäoppimispaikkojen tietojen ylläpitoon, oppilas-taso työssäoppimispaikkojen selailuun.
 4. Järjestelmästä on voitava lähettä massasähköpostituksia kaikille järjestelmässä oleville yhteyshenkilöille.
 5. Järjestelmässä tulee voida liittää työssäoppijat työssäoppimispaikkoihin. Tavoitteena on pystyä tarkastelemaan kuka on / on ollut missäkin työssäoppimassa.
  • opiskelija nimi
  • ryhmä
  • opiskelijan puhelinnumero (TOP-jakson aikaista yhteydenpitoa varten)
  • tiedot TOP-paikalla suoritetuista näytöistä
  • tieto ruokailujärjestelyistä TOP-jaksolla
 6. Järjestelmään on saatava vietyä TOP-paikkojen tiedot CSV-muodossa (mm. Excelin käyttämä Comma Separated Format). Tiedot olisi myös hyvä saada tarvittaessa ulos CSV-muodossa.
 7. TOP-paikkojen etsiminen erilaisin hakukriteerein tulee olla mahdollista. Ainakin haku koulutusohjelman / TOP-jakson perusteella tulee onnistua.
 8. Järjestelmän täytyy tukea suomenkielisyyttä.

"Nice to have" - ominaisuudet

 1. TOP-paikan osoitteesta voi olla suora linkki Google Mapsiin, jotta osoite on haluttaessa nopea katsoa kartalta.
 2. Järjestelmässä voisi olla erillinen kirjautumistaso TOP-palkkojen edustajille. Tämä mahdollistaisi heille mm. omien tietojensa ylläpitämisen ja järjestelmässä olevien TOP-paikkojen tietojen selailun.
 3. Järjestelmästä olisi mukava saada tuotettua erilaisia raportteja, mm. missä paikoissa on oltu eniten työssäoppimissa, erilaiset trendiraportit jne.
 4. TOP-sopimukset olisi mukava saada tallennettua esim. skannattuina järjestelmään.