Lähiverkon ylläpito

Tavoitteet

 • ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja
 • hallinnoida palvelinohjelmistoja
 • virtualisoida palvelinympäristön
 • huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta.

Sisältö

 • Lähiverkon määritelmä
 • Verkon kaapelointi
 • Windows-palvelin
 • Active Directory
 • Toimialue vs. työryhmä
 • Tietoturva
 • Kytkimet
 • Reitittimet
 • Palomuurit

Sisällöt

Verkkoympäristön tietokoneiden asentaminen

Cisco Linksys E2000

Etäkäyttö ja -tuki

Cisco RVS4000 -reititin

Windows Server 2012 -asennus

Cisco SLM2008

Windows Server 2012 -yksilötehtävä