Harjoitustyö

Harjoitustyönä tehdään suunnitelma vapaavalintaisen jo olemassa olevan WWW-sivuston muutoksesta käytettävyyden kannalta paremmaksi.

1. Suunnitelma

Suunnitelmassa on kuvattava sivustosta ainakin seuraavat osat.

Kuvaus

 • Harjoitustyön tekijän nimi ja sähköpostiosoite.
 • Lyhyt kuvaus harjoitustyön aiheesta.
 • Kuvaile lyhyesti mitä osia sivustolle tulee.

Hakemistorakenne

 • Luo harjoitustyösivustosi hakemistorakenne
 • Hakemistorakenteessa on oltava vähintään kolme tasoa.
 • Sivuston juuri (etusivu).
 • Sisällysluettelotaso (esim. hakemisto, joista pääsee tuotteisiin)
 • Yksittäisten sisältösivujen taso (esim. tuotteiden esittelyt)
 • Sivustolle tuleville lomakkeille on myös oltava sopiva paikka hakemistorakenteessa. Näitä ovat esimerkiksi palautelomake, kyselylomake tai ostoskori.
 • Hakemistorakenne on suunniteltava niin, että sivustoa pystytään laajentamaan ilman suurempia toimenpiteitä.

VAKIONAVIGOINTI

 • Lisää suunnitelmaan luotuun hakemistorakenteeseen pohjautuva muuttumaton vakionavigointipalkki. Linkkien ei vielä tarvitse toimia.
 • Mikäli sivustolle tulee muita toistuvia elementtejä, kuten esimerkiksi sivuille yhteisiä kuvia, taulukoita tai yhteystietoja, niin sijoita ne myös suunnitelmassa paikoilleen.
 • Mikäli sivustolle tulee muita navigointimahdollisuuksia (esim. murupolku) niin tee niistä esimerkit suunnitelmasivulle.

ULKOASU

 • Tee sivuston alustava ulkoasusuunnitelma toteuttamalla yksi CSS-tiedosto, jota käytät suunnitelmasivulla. Mitään ulkoasun määrityksiä ei saa sijoittaa suoraan XHTML-dokumenttiin. Mikäli ulkoasu on ennestään käytettävyydeltään hyvä, voi pienet muutokset toteuttaa myös sivuston olemassa olevaan CSS-tiedostoon.
 • Määrittele sivustolla käytettävät värit ja kirjasimet, lohkojen väliset täytteet, rajat ja marginaalit jne.
 • Sivu on jaettava visuaalisesti vähintään kolmeen osaan. Esimerkiksi
 • Riittävän iso sisältöosa
 • Selvästi erottuva vakionavigointi jossain sivun laidassa
 • Toinen palkki, jossa yrityksen logo ja nimi, murupolku, hakulomake tms.

MUUT KÄYTETTÄVYYSRATKAISUT

 • Kuvaa suunnitelmassa kaikki mallisivulla huomioon otetut käytettävyysratkaisut.
 • Esitä perustelut tehdyille ratkaisuille.

 

2. Suunnitelman sisällysluettelo

Harjoitustyön sisällysluettelo voi olla esimerkiksi seuraava:

Sisällys

1. Muokattava sivusto
- mikä sivusto on kyseessä, mitä varten se on olemassa
- miksi valitsit juuri tämän sivuston harjoitustyön aiheeksi

Kaikkiin seuraaviin kohtiin: 1. miten on toteutettu nyt, 2. miten muutetaan paremmaksi

2. Sivuston rakenne

- mihin osiin näyttö jakautuu (näyttöalat)
- onko rakenne sama pääsivulla ja alasivuilla
- miten navigointi toteutetaan
- taittotapa
- taulukkojen käyttö
- kehykset
- millainen on sivuston hakemistorakenne

3. Ulkoasu

- tekstin asettelu
- sommittelu
- fontit
- kappaleiden muotoilu
- värien käyttö

4. Vasteajat

- millaisia ratkaisuja on tehty vasteaikojen minimoimiseksi
- kuvat: missä käytetään, minkä kokoisia
- multimedia: käytetäänkö, miksi?

5. Linkit

- miten sivuston linkit esitetään
- miten on huomioitu linkkien käytettävyys

6. Webiin kirjoittaminen

- onko sivusto selkokielistä
- mitä muutoksia olisi tarpeen tehdä

7. Näkyvyys Webissä

- miten sivuston näkyvyys Webissä on huomioitu
- mitä voisi tehdä asian parantamiseksi

8. Validointi

3. Harjoitustyön palauttaminen

Tarkista ennen harjoitustyön palauttamista oletko huomioinut sivuston suunnittelussa seuraavat asiat kurssin oppien näkökulmasta:

 • näyttöalat

 • vasteajat

 • linkit

 • tyylitiedostot

 • selkokielisyys, webiin kirjoittaminen

 • kuvat

 • mahdolliset taustakuvat

 • mahdollinen multimedia

 • pääsivun rakenne

 • alasivujen rakenne

 • navigointi

 • hakutoiminnot

 • URL:ien suunnittelu

 • kansainvälinen yleisö

 • erilliseen tekstiversioon liittyvät seikat

 • näkyvyys webissä

 • validointi

 • lomakkeiden suunnittelu

 • taulukkorakenteet

 • sivun taittotapa

 • kehykset

 • tekstin asettelu

 • sommittelu

 • fontit

 • kappaleiden muotoilu

 • värien käyttö

Palauta lopuksi valmis työsi, eli valmis suunnitteludokumentti, sähköpostitse joko liitetiedostona tai linkkinä Google Drivessa olevaan tiedostoon osoitteeseen jukka.harju(at)koudata.fi.