Työasemien vakiointi

Tavoitteet

Asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Sisältö

  • mitä on vakiointi
  • käytettävissä olevat vakiointitekniikat
  • vakioinnin tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen
  • markkinoilla olevat vakiointi- ja hallintatuotteet
  • vakiointituotteen valinta
  • vakioinnin toteuttaminen

​Sisällöt

Mitä on vakiointi

Laitteistojen hankinta

Käyttöjärjestelmän asennus

Sysprep

Clonezilla

Harjoitus 15.10.2013

Harjoitus 29.10.2013

Harjoitus 5.11.2013

Arvioitava harjoitus 12.11.2013 & 18.11.2013