Sovellusvirtualisointi

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/30080/Peltoniemi_Johanna.pdf?sequence=1

1. Mitä ovat perinteisen ohjelmistojen hallinnan ESD-järjestelmät (luku 2)?

2. Yleisesti käytössä olevia ESD-järjestelmiä?

3. Mitä ongelmia ESD-järjestelmiin liittyy?

4. Mitä tarkoittaa sovellusvirtualisointi (luku 3)?

5. Mitä eroa on agenttipohjaisella ja agentittomalla sovellusvirtualisoinnilla?

6. Mitä hyötyjä sovellusvirtualisoinnilla saavutetaan?

7. Mitä ongelmia sovellusvirtualisointiin liittyy?

8. Mitä tarkoittaa sovellusten suoratoisto (streaming)? Miten se liittyy sovellusvirtualisointiin?

9. Mitä tarkoittaa profiilivirtualisointi? Miten se liittyy sovellusvirtualisointiin?