Asentaminen - suunnitelma

Tehtävän voi tehdä yksin tai parin kanssa.

Tutustu dokumenttiin http://www.pqr.com/images/stories/Downloads/whitepapers/vdi%20smackdown.pdf ja valitse yksi siinä mainituista VDI-ratkaisuista.

Etsi valitsemaasi ohjelmistoon asennusohjeet ja laadi suunnitelma asennuksen päävaiheista. Huomaa että asennusta ei tarvitse suorittaa, vaan tarkoituksena on tutkia kuinka monimutkaista tai helppoa kyseisen ohjelmiston asentaminen on.

Suunnitelmassa tulisi vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä esivaatimuksia ohjelmisto asettaa laitteistolle?
- Kuinka monta palvelinkonetta / työasemaa ohjelmiston käyttäminen vähintään vaatii?
- Minkälaisen käyttöjärjestelmäalustan ohjelmisto vaatii?
- Mitä muita osia ohjelmisto vaatii: tietokanta, Windows Serverin palvelut tms.?
- Piirrä jonkinlainen kaavio ohjelmiston eri osista ja niiden sijainnista laitteilla.
- Onko ohjelmistosta saatavilla kokeilu- tai ilmaisversio?