Ohjelmistot

1. Mainitse kolme yleisintä työasemavirtualisointiohjelmistoa ja linkit niiden kotisivuille?

 

2. Selvitä mitä virtualisointimallia kukin edellisen tehtävän ohjelmistoista noudattaa.

 

3. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) sisältää useita eri komponentteja. Mikä on seuraavien komponenttien tehtävä VDI:ssä?

a) (Thin) Client

b) Connection Broker

c) Virtualisointipalvelimet (Virtualization servers)

 

4. Vertaile tehtävän 1 ohjelmistoja. Laadi vertailu taulukkona josta käy ilmi ainakin seuraavat asiat.

- Palvelinalusta: minkä palvelinkäyttöjärjestelmän / -järjestelmien päälle ohjelmisto on mahdollista asentaa?

- Tuetut asiakkaat: mitä asiakas-käyttöjärjestelmiä ohjelmisto tukee

- Yhteysprotokollat: mitä protokollia ohjelmisto käyttää

- Hinta: Paljonko ohjelmisto maksaa

 

Vastauksia voit etsiä mm. seuraavasta dokumentista:

 http://www.pqr.com/images/stories/Downloads/whitepapers/vdi%20smackdown.pdf