Työasemavirtualisointi - käsitteitä ja teoriaa

1. Mitä tarkoittaa työasemaympäristön virtualisointi (desktop virtualization)?

2. Mitä etuja virtuaalisilla työasemilla on perinteisiin paikallisesti asennettuihin työasemiin nähden?

3. Mitä eroa on paikallisella (local desktop virtualization, client based) ja palvelinpohjaisella (remote desktop virtualization, host based) mallilla?

4. Mitä tarkoittaa OS streaming, miten se sijoittuu tehtävän 3 virtualisointitapoihin nähden?

5. Piirrä itse kuva perinteisestä paikallisesti asennetusta työasemasta verrattuna  virtuaaliseen työasemaympäristöön.

6. Asentakaa 2-3 hengen ryhmissä Windows Server 2012 erilliselle labratyöasemalle.

Voit etsiä vastauksia em kysymyksiin mm. seuraavista lähteistä.

http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/definition/desktop-virtualization
http://www.networkworld.com/news/2009/112409-vdi-desktop-virtualization-cheat-sheet.html