WWW-suunnittelu, tehtävät 4

1. Millaiseksi sivuston pääsivu tulee rakentaa?

2. Millaisiksi alasivut kannattaa rakentaa (kun sivustolla on alle 10 sivua)? 

3. Miksi sivut kannattaa jakaa palvelimella hakemistoihin?

4. Mitä tulee huomioida sivuston leveyden suhteen?

5. Mitä ongelmia saattaa aiheutua vakionavigoinnin käyttämisestä?

6. Onko copyright-merkin (©) käyttö tarpeen tekijänoikeuden kannalta?

7. Miten voit parantaa sivustosi näkyvyyttä Webissä?