WWW-suunnittelu, tehtävät 2

1. Pitääkö linkittämiseen kysyä lupa? Perustele vastauksesi.

2. Milloin tulee käyttää suhteellista linkkiä? Entä milloin absoluuttista?

3. Mitä huonoa on seuraavissa:

a) linkki sivun alkuun
b) linkkiteksti ”klikkaa tästä”
c) samalla sivustolla linkit osoitteisiin www.ksao.fi ja www.ksao.fi/index.html
d) linkkitekstinä sana Kouvolassa (vrt. sanaan Kouvola)
e) linkin perusvärinä punainen
f) linkkiteksti ilman alleviivausta

4. Mitä eroa on sivun tyylisäännöstöllä (author style sheet) ja käyttäjän tyylisäännöstöllä (user style sheet)?

5. Etsi esimerkki CSS:ää kuhunkin seuraavaan tarkoitukseen käyttävästä Web-sivusta.

a) Sivun rakenteen korostaminen
b) Ulkoasun muovaaminen sisältöä vastaavaksi
c) Sivuston ilmeen luominen

6. Tutustu osoitteen www.csszengarden.com tarjoamaan sisältöön. Mitä varten sivusto on tehty? Ilmentääkö se tarkoitustaan?

7. Mitä huomioitavaa kehyksissä on hakukoneiden kannalta?