WWW-suunnittelu, tehtävät 1

1. 

Web-sivuja luokitellaan monin eri tavoin. Olennaisin kysymys on mikä on sivun ilmeinen tarkoitus. Kirjassa Web-suunnittelu (Korpinen & al.) annetaan seuraava luottelo erilaisista sivun tyypeistä:

  • itseilmaisu: sivun tekijä haluaa kertoa itsestään
  • asioiden listaaminen: sivu luettelee tosiasioita, faktoja
  • selittäminen: sivu selostaa jonkin asian, ikään kuin esite, oppikirjan luku tai aikakauslehtijuttu
  • mielipidekirjoitus: sivu yrittää vaikutaa lukija näkemyksiin
  • uutisointi: kerrotaan ajankohtaisita tapahtumista samaan tapaan kuin sanomalehdissä
  • mainonta: sivu yrittää myydä jotakin tuotetta tai palvelua
  • viihdyttäminen: sivulla on ajanvietettä, esimerkiksi peli tai pilapiirros
  • hakemisto: sivun kautta voi suunnistaa muille sivuille

Tarkastele web-sivua, jolla viimeksi kävit. Luokittele se johonkin edellä mainituista tyypeistä. Luettele ainakin viisi seikkaa, jotka sivusta saatavassa ensivaikutelmassa auttavat hahmottamaan sivun tyypin. 

2. Arvioi KSAO:n sivuston (www.ksao.fi) keskimääräistä näyttöalaa, kuinka suuri osuus näytöstä käytetään varsinaisen informaation esittämiseen, kuinka suuret osuudet sivun muihin rakenteisiin (navigaatio, logo)? Tulisiko eri osien näyttöalojen suhdetta muuttaa? Jos tulisi niin miten?

3. Etsi Webistä esimerkki sivustosta, jonka käytettävyys on huono liiallisen monimutkaisuuden takia. Mitä sivustolta voisi karsia pois?

HUOM! Tehtävien 4-6 palautuksiin mukaan sivustojen koot ja laskutoimitukset.

4. Etsi webistä sivusto, jonka vasteaika voi olla ongelmallinen mobiilikäyttäjälle (3G-yhteys). Laske sivuston siirtoo 3G-yhteydellä kuluva aika.

5. Etsi webistä esimerkki suositusta sivustosta, jonka vasteajat ovat riittävän lyhyet myös 3G-yhteydellä. Laske sivuston siirtoo 3G-yhteydellä kuluva aika.

6. Laske seuraavien sivujen vasteajat 3,6Mbit/s yhteysnopeudelle

  a) www.hs.fi

  b) www.yle.fi

  c) www.mtv3.fi

Ohje: Jaa sivun koko (kilotavuina) 3,6Mbit/s yhteyden maksimissaan sekunnissa siirtämien kilotavujen määrällä.