Android-sovellukset - tehtäviä

 

1. Etsi, asenna ja testaa sovellus jolla saat ssh-yhteyden Android-laitteesta Hooverille (192.168.0.10).
 
2. Miten voit käyttää Android-laitetta apuna palvelimen tilan tarkkailemiseen? Etsi 2 vaihtoehtoista sovellusta ja kerro miten niitä käytetään. Ota sovellus käyttöön ja kokeile sitä sopivan palvelimen kanssa.
 
3. Miten saat graafisen etäyhteyden Android-laitteelta PC:lle? Etsi 2 vaihtoehtoista sovellusta ja kerro miten niitä käytetään. Testaa sovelluksen toiminta.
 
4. Etsi sovellus jolla voit hallinnoida AD:ta (Active Directory) Android-laitteesta käsin. Missä tilanteissa sovelluksesta on hyötyä?
 
5. Missä Fing Network Tools -nimisestä sovelluksesta on hyötyä?