HTML5 harjoitus

HTML5:ssa on paljon uusia ominaisuuksia. Tässä tehtävässä keskitytään vain muutamaan multimedian esityksen kannalta tärkeään elementtiin.

 1. Tutustu html5 uusiin (multimedia) ominaisuuksiin  <video> -, <audio> ja <object> -tageihin.
  • Kerro lyhyesti mitä niillä tehdään. 
  • Miten em. asiat hoidettiin html4 / xhtml  
 2. Toteuta html5-sivu, jossa käytät <video> -, <audio> ja <object> -tageja.
 3. Tee testaukset eri selaimilla 
  • Ainakin IE, Firefox ja Chrome
  • Opera
  • Mobiiliselaimella, jos saat sivun kännykkääsi
  • Tee testausraportti

 
Materiaalia:
http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46585/Rauhala_Matti.pdf?sequence=1