Motion Tween - Tauko liikerataan

1. Liikeradan pysäytys. Elokuvassa teksti tulee ylhäältä, pysähtyy keskelle ja jatkaa matkaa alas/oikealle.

  1. Aloita uusi elokuva
  2. Kirjoita teksti näyttämön yläpuolelle
  3. Valitse teksti mustalla nuolella ja anna pikavalikosta komento Create Motion Tween tai valikosta Insert - Motion Tween.
  4. Flash luo automaattisesti Timelinelle aikajanan.  Katso, että Play Head on viimeisessä (kuvassa ruutu 24) ruudussa ja siirrä teksti keskelle näyttämöä.
  5. Aktivoi ruutu 50 ja anna komento Insert - Timeline - Keyframe. Elokuva pysähtyy nyt ruutujen 24 ja 50 välillä.
  6. Seuraavaksi tehdään  liikerata, jossa teksti poistuu  näytöstä. Aktivoi ruutu 75 ja anna komento Insert - Timeline - Keyframe.
  7. Tarkista, että Play Head on ruudussa 75 ja siirrä teksti pois näyttämöltä.
  8. Testaa elokuva painamalla Ctrl + Enter.
  9. Lisää vielä lentokone kulkemaan näyttämön yli

2. Lisää lentokone lentämään

Kuvan tuonti Flash:iin