Virtualisointi

Tavoitteet
 Opiskelija ymmärtää mitä virtualisointi on. Opiskelija osaa toteuttaa virtualisoidun palvelinympäristön.
 
 Sisältö
- Palvelinten virtualisoinnin teoria
- VMWare ESXi 5 palvelinvirtualisoinnin toteuttaminen
 
Arviointi
 
Tekemällä ao tehtävistä kaikki (1) merkityt tehtävät, olet oikeutettu arvosanaan yksi. Tekemällä (1)-merkittyjen tehtävien lisäksi (2)-merkityt tehtävät, olet oikeutettu arvosanaan kaksi. Arvosanaa kolme varten sinun tulee osallistua kurssin kokeeseen ja suorittaa se arvosanalla kolme. Myös tehtävillä ansaittua arvosanaa 1 on mahdollista korottaa kokeella. Minimivaatimus kurssin suorittamiselle on kuitenkin (1)-merkittyjen tehtävien tekeminen.
 
Tehtävät

Muista merkitä kaikissa vastauksissa selkeästi näkyviin linkki lähteeseen jota käytit!
 
1. Virtualisointi - käsitteitä ja teoriaa I (1)
2. Yleisimmät palvelinvirtualisointiohjelmistot (1)
3. Virtualisointi - käsitteitä ja teoriaa II (2)
4. VMWare ESXi - laitteistovaatimukset (1)
5. VMWare ESXi - virtualisointiympäristön asentaminen (1)
6. Linux-virtuaalipalvelimen asentaminen ja konfigurointi ESXi-alustalle (1)
7. Windows Server -virtuaalipalvelimen asentaminen ja konfigurointi ESXi-alustalle (2)
8. Konsolidointi 1 (2)
9. vCenter Converter Standalone (2)
10. vSphereen liittyvät muut VMWaren tuotteet
11. Hyper-V
 
Linkkejä
VMWare VSphere (ESXi 5) documentation center: http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp
 

AttachmentSize
Virtualisointi_historiaa.odp3.35 MB
Virtualisointi_toteutustavat.odp580.72 KB