Windows Server 2008 -tehtäviä

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10195/Kuosmanen.Harri.pdf?sequence=2
 
1. Mihin Windows Serveriä käytetään?
2. Mitä eri Windows Server 2008 editioita on olemassa ja miten ne poikkeavat toisistaan?
3. Mikä on Active Directory (AD)?
4. Mitä tarkoittavat AD:n käsitteissä domain ja forest?
5. Muuta serverin nimeksi oma nimesi. Älä liitä serveriä domainiin (uusi domain luodaan myöhemmin).
6. Miten saat asetettua palvelimelle kiinteän IP-osoitteen?
7. Tutki mitä rooleja on mahdollista ottaa käyttöön.
8. Ota käyttöön AD-palvelimelle tarvittavat roolit.
9. Kun tarvittavat roolit on otettu käyttöön, täytyy palvelimella vielä erikseen käyttöönottaa AD-palvelut: http://www.petri.co.il/installing-active-directory-windows-server-2008.htm
10. Varmista että palomuuriasetukset ovat palvelimelle sopivat.
11. Palvelinta hallinnoidaan useimmiten etäkäyttöisesti. Tutki miten saat graafisen etätyöpöytäyhteyden Windows Server -asennukseesi.
12. Luo AD:lle uusi käyttäjä itsellesi (omalla nimelläsi).
13. Miten saat liitettyä Windows 7 -työaseman AD:n määrittämään domainiin?
14. Miten saadaan järjestettyä Windows Server 2008:n varmuuskopiointi?
15. Mitä ovat kirjautumisskriptit? Miten ja missä ne tehdään?