Etäyhteydet

21.11. Jukka Harju Gamedu-seminaarissa, tunnit hoidetaan etätehtävin.

Tehtävä: Tehkää edellisellä kerralla aloitettu ryhmätyö valmiiksi ja palauttakaa se Google Classroomiin. Kertokaa palautuksen yhteydessä mitä kurssilla opittuja asioita hyödynsitte tehdessänne ryhmätyötä etäyhteyksin.

Classroomissa olevassa tehtävässä näkyy viime kerralla sovitut ryhmät ja ohjeet myös ilman ryhmää oleville oppilaille.

---

 

Kurssilla käsitellään etätyöskentelyn ja etäryhmätyöskentelyn apuvälineitä.

1. Google Docs:

  - Google Docsin ohjeet

  a) Document-tehtäviä

  b) Presentation-tehtävä

2. Doodle, Sumpli

  - Kokeilkaa noin kolmen hengen ryhmissä Doodlen ja Sumplin toimintaa ja sopikaa välineitä käyttäen ryhmällenne "kokousaika". Laatikaa Google Docsia käyttäen välineiden käytöstä lyhyt, noin yhden A4:n mittainen raportti. Vertailkaa raportissa mitä eroja välineillä on toisiinsa nähden. Onko välineissä jotain sellaista mikä tekee tapaamisajan sopimisen niillä Googlen kalenteria kätevämmäksi? Hyödyntäkää raportin laatimisessa Google Docsin ryhmätyöskentelymahdollisuuksia.

3. Kokeile TeamVieweriä.

a) Ota ääniyhteys luokkakaveriisi ja testaa TeamViewerin toimintoja.

b) Millainen lisenssi TeamViewerissä on, eli ketkä saavat käyttää sitä ilmaiseksi ja ketkä eivät?

c) Miten TeamViewer poikkeaa Windows Remote Connectionista? Tee vertailu Windows Remote Connectionin ja Team Viewerin ominaisuuksista. Tee vertailu oheiseen taulukkoon kaikkien niiden rivien osalta joihin löydät tiedot. Aivan aluksi siirrä taulukko Google Driveen.

http://www.teamviewer.com/fi/res/excel/TeamViewer-Benchmark-fi.xls

4. Open SSH -tehtävät

5. Linuxin X-ikkunointi: tehtävät

6. Videoneuvottelu / collaboration ohjelmistot

- vertailutehtävä

- ryhmätyö

- Abode Connect -pikaohje

7. ssh-tunnelointi

8. Versionhallinta

9. Lync

10. VPN