SQL-harjoituksia 2

Seuraavat tehtävät käsittelevät tietokantaa classicmodels.

 

1. Mitä tauluja on tietokannassa classicmodels?

2. Mitkä ovat kunkin taulun pääavaimet?

3. Kuinka monta saraketta on kannan taulussa products?

4. Mitä sarakkeita on kannan taulussa product lines?

5. Kuinka monta eri sukunimeä kannassa olevilla työntekijöillä esiintyy? (DISTINCT, s. 28)

6. Kuinka monta eri kaupungin ja osavaltion yhdistelmää asiakkailla esiintyy? (DISTINCT, s. 28)

 

7. Siirrä kaikkien työntekijöiden sukunimi, etunimi ja titteli Libre Office -laskentataulukkoon.

8. Millä kyselyllä saat selville yrityksen "president"-tittelin omaavan työntekijän? (WHERE)

9. Hae työntekijöiden tiedot etunimen mukaan nousevasti ja tittelin mukaan laskevasti järjestettyinä. (ORDER BY)

10. Hae kaikki toimistot jotka eivät sijaitse USAssa tai Ranskassa. (NOT IN, s. 36, 40)

 

 

11. Hae kaikki tuotteet, joiden ostohinta on 90 ja 100 välillä. (BETWEEN, kirja s. 40)

12. Hae kaikki työntekijät joiden etunimi alkaa A:lla. (LIKE-haku, kirja s. 38)

13. Hae kaikki työntekijät joiden sukunimi päättyy "on". (LIKE-haku, kirja s. 38)

14. Hae kaikkien asiakkaiden tiedot joille ei ole määritelty osavaltio-tietoa. (NULL, s. 42)

 

--

15. Millä kyselyllä saat selville kuinka monta riviä on customers-taulussa? (s. 44-46)

16. Mikä on kaikki tuotteiden yhteenlaskettu ostohinta? (s.44-46)

17. Mikä on kaikkien tuotteiden ostohintojen keskiarvo? (s.44-46)

18. Mikä on kaikkien tilausten yhteenlaskettu laskutettava summa? (s.44-46)

19. Mitä erilaisia merkkijonojen käsittelyfunktioita on käytettävissä MySQL:ssä? (s. 47-50)

 

20. Hae taulun customers 10 ensimmäistä riviä. (MySQL-opas, LIMIT-määre)

21. Hae tietokantaa hyödyntäen tämän päivän päivämäärä. (s,56-57, 63)

22. Hae kaikki tilaukset jotka on tehty 17.10.2003. (s,56-57, 63)

23. Hae kaikki tilaukset jotka on tehty myöhemmin kuin 17.10.2003. (s,56-57, 63)

 

24. Hae suoritettujen maksujen lukumäärät asiakkaittain (GROUP BY, COUNT(*), s.65-68)

25. Hae suoritettujen maksujen summat asiakkaittain (GROUP BY, SUM, s.65-68)

26. Hae tilausten tuotteiden yhteismäärät per tuote (GROUP BY, SUM, s.65-68)

27. Hae tilausten yhteenlasketut hinnat (lukumäärä * yksikköhinta) per tuote (GROUP BY, SUM, s.65-68)