Tietokannat, Harjoitukset 1

Harjoituksia

 

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin kurssikirjan vielä puuttuessa Webistä. Muista lähdeviitteiden käyttö, eli merkitse vastauksiin mukaan tarkka web-osoite josta tiedon löysit.

 

 1. Mitä tarkoittaa tietokanta? Mihin sitä käytetään?
   
 2. Mainitse jokin käyttämäsi web-sivusto, jossa käytetään tietokantaa. Mihin tietokantaa sivustolla tarvitaan
   
 3. Mitkä ovat kolme käytetyintä tietokantaohjelmistoa? Kuinka paljon niillä arvellaan olevan käyttäjiä?
   
 4. Mitä tarkoittavat relaatiotietokannassa (relational database, db) seuraavat käsitteet:
  1. taulu (table)
  2. sarake (column)
  3. rivi (row)
    
 5. Tietokannassa on taulu nimeltä TUOTE. Taulussa on sarakkeet TUOTENUMERO, NIMI ja HINTA. Mikä sarake sopisi parhaiten taulun perusavaimeksi (primary key, PK)?
   
 6. Mitä tarkoittaa se, että perusavaimen tulee olla yksilöivä eli uniikki?
   
 7. Mitä tarkoittaa NULL-arvo?
   
 8. Avaa MySQL Workbench ja ota yhteys tunnuksilla oppilas/testi tietokantaan ip-osoitteessa 192.168.0.10.